ÁSZF

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.
A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:
1. Üzemeltetői adatok, információk
Cégnév: Berettyó Ablak Kft.
Székhely: 4100 Berettyóújfalu, Temesvári u. 19.
Adószám: 23502606-2-09
Cégjegyzék szám: 09-09-021697
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA
Szerződés nyelve: Magyar
Elektronikus Ügyfélszolgálat: ablakajtowebaruhaz@gmail.com
Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-30-901-3118
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-55467/2012.
2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása
A megjelenített termékek on-line, házhoz szállítással és személyes átvétellel rendelhetőek meg.
A termékekre vonatkozóan megjelenített árak, bruttó árak tartalmazzák a törvényben előírt ÁFA-t, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!
3. A kínált termékek kategória besorolása
A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:
Műanyag nyílászárók, Ajtók, Ablakok
4. Rendelési információk ismertetése
A vásárláshoz külön regisztráció nem szükséges, elég rendelés leadásakor megadni az alapvető információkat.
A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 16:00 -óráig.
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik az azt követő napon kerül feldolgozásra.
Ügyfélszolgálatunk minden esetben telefonon vagy e-mailen visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3-5 munkanapon belül.
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!
5. A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk
Webáruházunk megrendeléseit hétfőtől-péntekig teljesíti.
A megrendelt termékek kézbesítése munkanapokon 8-17 óra közötti időszakban történik.
Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként olyan címet kérünk megadni ahol át tudják venni és kitudják fizetni az árut.
6. Rendelés lépéseinek bemutatása
1. lépés - A termék kiválasztása
Válasszon egy terméket az adott oldalról, írja be a mennyiséget majd kattintson a kosárra.
2. lépés - Szállítási és fizetési mód kiválasztása
A táblázatba a mennyiség rovatba, kérjük írja be a megrendelni kívánt db számot és kattintson alatta az üres felületre, ha az elején nem tette meg, hogy a rendszer kiszámolja a fizetendő összeget.
A táblázat tartalmazza azokat a termékeket, melyek jelenleg a kosárban vannak, és a rendelés teljes összegét.
Válassza ki a kívánt szállítási és fizetési módot, majd kattintson a "Következő" gombra a rendelés véglegesítéséhez.
Ha még tovább szeretné folytatni a vásárlást, akkor a "Vásárlás folytatása" gombra kattintson.
3. lépés - A vásárló adatai
Kérjük, töltse ki a következő kérdőívet adataival. Ne felejtsen kitölteni minden kötelező mezőt.
Kattintson a 'Következő' gombra a folytatáshoz.
4. lépés - Rendelés összefoglalása
Kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi adatok mindegyike helyes-e, majd kattintson a rendelés megerősítéséhez.
5. lépés - Rendelés befejezve

7. A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének ismertetése
Minden esetben előre megbeszéltek szerint egyéni megállapodás alapján.
Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a termék átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak!
Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!
8. Házhoz szállítás, információk
Webáruházunk megrendeléseit a GLS és az MPL futárszolgálat kézbesíti.
A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni.
A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, figyelem nem lehet egy konkrét időpontra (órára) kérni a kézbesítést mivel a futár nem csak hozzá viszi a csomagot. Sérült csomag esetén kérje a jegyzőkönyv felvételét a futártól.
Át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!
9. Házhoz szállítás díjszabása
A szállítási díjtételek a rendelési érték, vagy súly alapján történő kalkulációk szerint kerül megállításra, több tétel vagy nehéz csomagok, komplett hőszigetelő rendszerek kiszállítása esetén további költségek merülhetnek fel.
10. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, az újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása – kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani!
A vásárló élhet az elállási és felmondási jogával már a megrendelés elküldést követően, még mielőtt a terméket átvenné.
11. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató
1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Berettyó Ablak Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Berettyó Ablak Kft.. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
Nem írhatja elő a kereskedő azt, hogy a vásárló csatolja az eredeti számlát, továbbá az eredeti csomagolásban juttassa el a terméket. Nem háríthatja át a garanciális szervizre a teljes ügyintézést, amennyiben a vásárló Önhöz kívánja visszaküldeni a hibás terméket, ezt nem tagadhatja meg. Az ügyintézéskor jegyzőkönyvet kell felvennie a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján. Amennyiben szükséges ismerje meg az összes vonatkozó jogszabályt. Pl : 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, az ide vonatkozó jogszabály részletes ismertetése, a terjedelemre való tekintettel a törvény hatályos állapotát nem jelenítjük meg, elérhető a http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor címen.
A 11. pont tájékoztatója a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletből került felhasználásra.
12. Elállási/felmondási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az át nem vett küldemények esetén nem élhet az elállás jogával, mivel egyoldalúan szerződésszegést követ el. Ez esetben az oda-vissza szállítás díját köteles kifizetni a feladónak.
Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
Berettyó Ablak Kft. 4100 Berettyóújfalu, Temesvári u. 19.
Hivatkozás a nyilatkozatra /klikk/
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog:
• Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ.
• a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
A fenti tájékoztató termék adásvételére irányuló szerződés esetén helytálló. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetén további kiegészítések szükségesek.
Részletek: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

Adatkezelési nyilatkozat
A ablakajtowebaruhaz.hu domain néven üzemelő webáruház adatait a Berettyó Ablak Kft. kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az adatok megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatóak legyenek. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el. A megadott szállítási adatokat a megrendelt termék kiszállítását végző partnerünk a Magyar Posta MPL futárszolgálat és a GLS futárszolgálat megismerheti a csomag kézbesítéséhez.
A megrendelés elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges - megadandó adatok
• név
• e-mail cím
• telefonszám
• irányítószám
• település
• utca, házszám
• emelet, ajtó
Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is.
Regisztrációkor megadandó adatok
(a megrendelés elküldéséhez nem szükséges regisztráció, nélküle is rögzíthető a megrendelés)
A webáruházban történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció, azonban a regisztráció elvégzésével későbbiekben visszakeresheti már leadott megrendeléseit, újra rendelheti a termékeket. A regisztráció során megadott adatokat azok törlésének kéréséig tároljuk.
• e-mail cím
• használni kívánt jelszó
• név
• telefonszám
• irányítószám
• település
• utca, házszám
• emelet, ajtó
Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is. Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez az alábbi adatok kerülnek rögzítésre - tárolásra:
• eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota, megrendelt termékek listája)
• kedvenc termékek (amennyiben a regisztrációt követően belépett és elhelyezett kedvencek közé termékeket)
• regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó titkosított formában), számlázási és szállítási adatok módosításának lehetősége, korábban megadott adatok
Hírlevél feliratkozáshoz megadandó adatok
• név
• e-mail cím
Hírlevélre feliratkozhat a megrendelés elküldése alkalmával, vagy a webáruház oldalain. A feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges. A feliratkozás elküldése után a megadott e-mail címre a rendszer egy megerősítő hivatkozást (webcímet) küld, amelyre történő kattintással igazolható, illetve erősíthető meg a feliratkozás. A megerősítő webcímre kattintással hozzájárulását adja a hírlevelek küldéséhez. A megadott adatokat a Berettyó Ablak Kft. bizalmasan kezeli, nem adja ki harmadik fél számára. A hírlevélről történő leiratkozási lehetőség minden általunk küldött levél alján biztosított a leiratkozás gombra történő kattintással vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő kéréssel. A levélben történő leiratkozás gombra kattintást követően azonnal törlésre kerül a megadott e-mail cím és a hozzá tartozó adatok mindegyike a levelezési listáról. Ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő adat törlési igény esetén 2 munkanapon belül.
A ablakajtowebaruhaz.hu által küldött hírlevelek tartalma tájékoztató jellegű aktuális akciókra, információkra hívja fel a figyelmet tartalmukkal. A megadott adatokat harmadik fél részére a Berettyó Ablak Kft. nem adja ki, harmadik fél ajánlatait nem kézbesíti a megadott e-mail címre.
Statisztikai adatok
A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Berettyó Ablak Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.
A ablakajtowebaruhaz.hu által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics weboldalon.
Cookie-k (sütik)
A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges.
Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma, munkamenet azonosító, elmúlt-e már 18 éves kérdésre történő válasz. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig került tárolásra.
Megrendelés adatai
A megrendelés folyamán rögzített adatokat a ablakajtowebaruhaz.hu a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra (5 év).
Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a Berettyó Ablak Kft. Ablakajtowebaruhaz@gmail.com e-mail címen vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén. Az adatok törlése az igény beérkezését követően 10 munkanapon belül megtörténik. Az adatbeviteli hibák javítása a megrendelés elküldését megelőzően lehetséges.
A megrendelés elküldését követően ügyfélszolgálati elérhetőségeinken kérhető az adatbeviteli hibák javítása.
14. Jogorvoslattal élhet
Ön, mint fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testület és fogyasztóvédelmi hatóságnál tud jogorvaslattal élni, ami a panasztevő, tehát az Ön lakhelye szerinti járási hivatalnál lehetséges. Település szerint az alábbi kormányzati weboldalon találjuk az illetékes járási hivatalok elérhetőségeit: http://jarasinfo.gov.hu/
Másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal jár el ügyükben, országos hatáskörrel. A 197 járási hivatal mindegyikében fogyasztóvédelmi panaszok benyújtása mellett tanácsok is kérhetők például jótállási, szavatossági, panaszkezelési kérdésekben.
15. Egyéb rendelkezések, információk
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv.
rendelkezései az irányadók.
A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Berettyó Ablak Kft. általános szerződési feltételeit, adatkezelési nyilatkozatát.
Jelen dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez, és megtekintéséhez /kattintson ide/.

Elállási/felmondási nyilatkozat letöltése /kattintson ide/ , tájékoztató letöltéséhez /kattintson ide/

Webáruház készítés